• 2
 • 1
 • 3
 • 5
 • 4

Navin kalenteri

Navi
to ,elo 27. 2020 17:00
Kuntorastit
Navi
ma ,elo 31. 2020 17:00
Kuntorastit
Navi
ma ,elo 31. 2020 18:00
Taitoharjoitukset
Navi
to ,syys 03. 2020 17:00
Kuntorastit
Navi
ma ,syys 07. 2020 17:00
Kuntorastit
Navi
to ,syys 10. 2020 17:00
Kuntorastit
Navi
ma ,syys 21. 2020 17:00
Kuntorastit
Navi
to ,syys 24. 2020 17:00
Kuntorastit
Navi
ma ,syys 28. 2020 17:00
Kuntorastit
Navi
to ,loka 01. 2020 17:00
Kuntorastit

Navin toimintasuunnitelma 2016

Artikkelin hakemisto

TOIMINNAN LÄHIVUOSIEN SUUNTAVIIVAT JA PAINOPISTEALUEET

Navi ry on etelä-savolainen koko perheen suunnistusseura, joka panostaa voimakkaasti nuorisotoimintaan. Seura tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden oppia suunnistustaitoja ja pyrkii lisäämään suunnistusharrastusta Mikkelissä ja lähialueilla. Järjestämiämme tapahtumia pidetään laadukkaina ja laadukkaat kilpailujärjestelyt pitävät omalta osaltaan seuran imagoa korkeana.

Seuramme keskeiset toiminnan painopistealueet ovat:

 • nuorten koulutus- ja valmennustoiminta

 • kansainvälinen, valtakunnallinen ja alueellinen kilpailumenestys

 • harraste- ja terveysliikunta

 • laadukkaiden kilpailujen järjestäminen sekä

 • seuratoiminnan jatkuva kehittäminen

Vuosi 2016 on kilpailuiden järjestämisen osalta välivuosi. Tulevan toimintavuoden aikana valmistaudutaan vuoden 2017 hiihtosuunnistuksen sprintti- ja viestikilpailuiden järjestämiseen. Nuorten koulutus- ja valmennustoiminnassa kehitetään edelleen tekemisen laatua kouluttamalla uusia ohjaajia ja valmentajia. Valmennuksen painopiste on vuonna 2016 sarjojen H/D 15-21 suunnistajissa.

Kuntosuunnistustapahtumia järjestetään aikaisempien vuosien tapaan. Tapahtumien laatuun kiinnitetään edelleen entistä enemmän huomiota. Osa kuntosuunnistustapahtumista palvelee myös valmennus – ja nuorisotoimintaa. Seuran kartoittajatilannetta pyritään parantamaan kouluttamalla halukkaita henkilöitä vaativaan kartoitustyöhön.

Seuratoimintaa kehitetään järjestämällä seuran yhteisiä sosiaalista yhteenkuuluvuutta lisääviä tapahtumia, joissa yhdistyy kuntoliikunta, lasten ja nuorten valmennustoiminta. Yhteistyötä paikkakunnan muiden urheiluseurojen kanssa lisätään edelleen ja voimavaroja yhdistetään toiminnan monipuolistamiseksi ja laadun parantamiseksi.

HALLINTO

Navi ry järjestää kevätkokouksen huhtikuussa ja syyskokouksen marraskuussa. Hallitus kokoontuu vuoden aikana yhdeksän kertaa. Valiokunnat kokoontuvat aina tarpeen kukaan. Seura osallistuu Etelä-Savon Liikunnan kevät- ja syyskokouksiin sekä mahdollisuuksien mukaan Kaakon Suunnistuksen kokouksiin

 

HARRASTE- JA KUNTOSUUNNISTUSVALIOKUNTA

Harrastetoiminta

Harraste- ja kuntorastivaliokunnan tehtävä on jatkaa harrastetoiminnan kehittämistä vuoden 2016 aikana. Valiokunnan budjettiin varataan 500 euroa veteraanien osallistumismaksuihin. Tuki on tarkoitettu kansallisten kisojen osallistumismaksuihin. Kuntotalon käyttövuorolla järjestetään kuntopiirejä 14 kertaa kevätkauden aikana. Ohjaajan palkkioihin varataan 480 euroa.  Lisäksi järjestetään matka johonkin mielenkiintoiseen suunnistus- tai urheilutapahtumaan. Tapahtuma päätetään kauden aikana. Valiokunta muodostaa Jukolan harrastejoukkueet.

Mikkelin alueen Liikkumisen unelmavuosi huomioidaan harraste- ja kuntosuunnistusvaliokunnan toiminnassa. Teemavuoden tapahtumiin liittyen perustetaan Kalevankankaan maastoon Mobi-suunnistusrata. Mobi-suunnistusrata tarjoaa matalan kynnyksen kokeilla lajia.

Keväällä järjestetään aikuisten suunnistuskoulu, joka markkinoidaan Liikunnan unelmavuosi-teeman alla.

 

Kuntorastitapahtumat

Kuntorastitoiminnassa otetaan huomioon NAVIn strategia kehittämällä kuntorastitapahtumien laatua ja järjestelyjen helppoutta. NAVIn kuntorastit ovat olleet laadukkaasti järjestettyjä ja saavutettu laatutaso varmistetaan vuoden 2016 aikana kiinnittämällä huomiota seuraaviin tekijöihin:

 • opastus kuntorastipaikalle

 • ratojen tasalaatuisuus ja vaativuus

 • tulospalvelun laadukkuus

 • tapahtuman järjestämisten helppous

 

Huhti – toukokuun aikana järjestetään aikuisten suunnistuskoulu, jonka avulla pyritään löytämään lajille uusia harrastajia. Päävastuu suunnistuskoulun järjestämisestä on kuntorastivaliokunnalla ja ratamestareilla. Suunnistuskoulun vaativimpien teoriatuntien järjestämisessä tukeudutaan valmennusvaliokuntaan.

Kouluvuoden aikana järjestettävissä tapahtumissa huomioidaan koulujen tarpeet. Syys- lokakuussa järjestettävät kuntorastit järjestetään hämärän ja pimeän aikaan. Syksyn tapahtumien järjestämisessä huomioidaan kilpailut eikä tapahtumia järjestetä viikonloppuisin. Tapahtumia järjestettäessä otetaan huomioon Natura- ja muut rauhoitusalueet, sekä muut luonnossa liikkujat.

 

Käytännön toteutus

Kuntorastit alkavat Vappuna ja jatkuvat aina syyskuun loppuun saakka. Kuntorasteja järjestetään kauden aikana pääsääntöisesti kolme kertaa viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Keskiviikkoinen tapahtuma järjestetään Ristiinan, Suomenniemen tai Mäntyharjun alueella. Mikkelin alueella järjestettävät tapahtumat suunnitellaan siten, että maanantainen tapahtuma järjestetään kauempana keskustasta ja torstainen järjestetään Mikkelin kaupungin alueella. Tapahtumien suunnittelussa huomioidaan lasten suunnistuskoulun tarpeet.

Jokaiselle tapahtumalle sovitaan vastuuhenkilö, joka huolehtii tilaisuuden järjestämisestä ja ratamestarin tehtävistä sekä hankkii tarvittavat apulaiset. Palkkioksi vaivoistaan ratamestari saa kausikortin kuntorasteille. Ratamestarin apulaiset eivät saa kausikorttia.

Ratamestareille järjestetään koulutusta niin ratojen suunnittelusta kuin tulospalvelun toiminnasta. Tarkoituksena on syventää radan suunnittelutaitoja sekä opettaa tulospalveluohjelman käyttöä. Koulutuksessa annetaan ratamestareille valmiuksia laatia radat monen tasoisille suunnistajille. Ratamestarien rekrytointiin on kiinnitettävä edelleen huomiota, mikäli nykyinen määrä halutaan säilyttää.

Tiedottamisessa käytetään kuntorastiesitettä, Länsi-Savoa, seuran alueen paikallislehtiä, YLE:n menovinkkejä, eri paikkakunnilla olevia ilmoitustauluja, valtakunnallista kuntorastijulkaisua ja seuran internet-sivuja (www.navisuunnistus.fi). Tiedottamista lisätään ja suunnataan uusille yrityksille.

Kuntorastien tiedottamisessa painotetaan tapahtuman luonnetta kaikille sopivana kuntoliikuntamuotona. Kuntorasteista pyritään tekemään lehtijuttu kevään aikana.

Kuntorastien järjestelyissä painotetaan edelleen sitä, että alkukesän kuntorasteilla on tarjolla riittävän helppo ja turvallinen D-rata sekä nuoria suunnistuskoululaisia varten että muita suunnistusta aloittelevia varten. Loppukaudesta ratojen suunnittelussa voidaan huomioida suunnistajien taitojen karttuminen ja tapahtumia voidaan järjestää myös siten, että helpoin D-rata korvataan hieman kevennetyllä C-radalla. Tämä on mielekästä varsinkin pimeällä järjestettävissä tapahtumissa.

Ratavaihtoehtoja on neljä:

A-rata 5-6 km vaativa
B-rata 4-5 km helpohko
C-rata noin 3 km helpohko
D-rata 2-2,5 km erittäin helppo

Tulostusmittakaava voi vaihdella tarpeen mukaan.

Joillekin Kuntorasteille suunnitellaan ainoastaan sprinttiradat. Kuntorastikartat ovat tulostekarttoja, joihin ratamestari suunnittelee radat ja puhtaaksi piirron ja tulostuksen tekevät ratamestariohjeessa nimetyt henkilöt. Ratamestarit voivat halutessaan pyytää ratojen suunnitteluapua seuran koulutetuilta ratamestareilta.

Kuntorastivaliokunnalla on kahdet kuntorastimateriaalit, joista toiset ovat Ristiinassa ja toiset Mikkelissä kuntorastivaunussa. Rastien järjestämisessä tarvittavat välineet ja materiaalit kootaan kuntorastivaunuun. Ne ovat ensisijaisesti Kuntorastien käytössä, mutta erikseen sovittaessa niitä voi käyttää myös muiden tapahtumien järjestämiseen.

Tulokset on mahdollista saada Navin nettisivuille samana iltana. NAVI -baari tarjoaa erilaisia herkkuja muutamien tapahtumien yhteydessä. Lisäksi joidenkin tapahtumien yhteyteen järjestetään lapsiparkki.

 

 

Liikuntatapahtuman järjestäminen yrityksille ja yhteisöille

NAVI ry:n järjestää yrityksille ja yhteisöille TYHY- ja ulkoilutapahtumia, jotka koostuvat teoriaosuudesta ja lyhyestä suunnistusradasta emit-ajanoton kanssa. Tapahtuma toteuttaminen on yrityksille mahdollisimman helppoa ja tapahtuu avaimet käteen-palveluna. Hinnoittelu perustuu osallistujien määrään ja tulevalla kaudella 20 €/henkilö.

Kuntorastien osanottomaksut

Karttamaksu 5 euroa
Kausimaksu jäseniltä 70 euroa
Kausimaksu ei jäseniltä 110 euroa
Emit -vuokraus 1 €

Alle 18-vuotiaat Ei maksua

Yritysten työntekijöilleen kustantamat: Laskutus karttamaksun tai kausimaksun mukaan tai erikseen sovittavalla tavalla. Osallistujat kirjataan Kuntorasteilla ja veloitetaan kauden päätyttyä.

Maksut voi suorittaa liikuntaseteleillä tai sporttipasseilla.

Search