• SM-header 22.2.2018

Tävlingsdirektiv

Uppdaterad: 22.8.2018

TÄVLINGDIREKTIV

Finska mästerskapen (FM) i orienteering, långdistans (R1 och R2) och World Ranking Event (WRE) Mikkeli Ylivesi, i August 25–26, 2018

De slutliga tävlingsdirektiven finns också på infotavlan i tävlingcentralen.

Ändringarna i dessa tävlingsriktlinjer till de preliminära tävlingsriktlinjerna är markerade med rött teckensnitt.

Tävlingcentralen

Tävlingscentrets navigationsadress är Neitvuorentie 333, Mikkeli.

Tävlingsdirektiv och –regler

I tävlingen efterföljs IOF:s och FOF:s tävlingsregler och specialdirektiv för FM-tävlingar för 2018 samt arrangörernas direktiv.

Terrängbeskrivning

Tävlingsområden är typiskt för Saimaa strandområde med berg och stora höjdskillnader (100 m). God löpbarhet i bergområden, men å andra sidan är det varierande mellan dem. Backområden och lutningen är detaljrika.

Karta

Kartan är 6-färgad i skalan 1:7500, 1:10 000 eller 1:15 000. Ekvidistans 5 m. Offset-tryck 8/2018. Kartritare Jarmo Tonder. Kartan finns i ett förslutet plastfodral.

Kontrolldefinitioner

Lösa kontrolldefinitioner fås i startfållan för alla klasser (i kvaltävlingen och A- och B-finaler). Inga fastsättningstillbehör. Kontrolldefinitionerna är också tryckta på kartan.

Kontroller

Det finns både skärm och Emit-stämpling  på kontroller. En modellkontroll finns till påseende vid tävlingscentralen i närheten av infopålen. Emit-kortets funktion kan också testas vid modellkontrollen.

Klasser, bandlängder, antal kontroller, totalstigning, kartans skalan, start, antalet tävlande i A-finalen

De finns i ett separat bord på tävlingswebbplatsen och på tävlings anslagstavlan.

Starttröskel

Starttröskel används i kvaltävlingen och A-finalen, men ingen starttröskel i B-finalen. Endast tävlande som passerat starttröskeln och hämtat sitt eget tävlingsnummer inom den angivna tiden får delta i tävlingen.
Man får avlägsna sig från starttröskeln endast genom start till tävlingsbana.
Man får inte ta mobiltelefoner eller andra elektroniska apparater (t.ex. gps-klockor med kartskärm) över starttröskeln.

Stängningtider:
- Kvaltävling:  start 1 (R1) och start 2 (R2), tröskeln stängs kl. 11.00.
- A-final: start 3 (R1), tröskeln stängs kl 12.30 och start 4 (R2), tröskeln stängs kl. 11.00.

Det finns toaletter vid starttröskeln.
Det finns ingen skyddstak eller dricksvatten vid strattröskeln. De tävlande bör ha eget dricksvatten med sig i starttröskeln.
Det är förbjudet att avvika från snitslingen på väg till starttröskeln. Tävlande måste använda den vänstra kanten av vägen till starttröskeln.   

Utrustningstransport

Det finns utrustningstransport från starttröskel till tävlingscentralen från markerade platser.
OBS! De tävlande bör ha egna klädpåsar, de fås inte från arrangörernas sida.

Distans till starttröskel och start

Snitslingen till starten/starttröskeln börjar vid infopålen. Det är förbjudet att avvika från snitslingen på väg till starten/starttröskeln.

Start:     Avstånd till starttröskel     till start         Snitslingens färg
Lördag:
Start 1:     1000 m         700 m         blå (R1 kvaltävling)
Start 2:     1100 m         300 m         vit (R2 kvaltävling)

Söndag:
Start 3:     1200 m         500 m         vit(R1 A-final)
Start 4:     1200 m         500 m         vit (R2 A- och B).

Startlistor

Startlistorna utformas enligt FOF:s regler och FM-tävlingarnas specialdirektiv. I WRE-klasser, utformas kvaltävlingens starlistorna enligt IOF’s världsranking.
 
Startlistor för lördagens kvaltävling publiceras på tävlingens hemsidor (http://www.navisuunnistus.fi/kilpailut/suunnistuksen-sm-2018/) och finns till påseende på lördagen på tävlingscentralen och vid starten.

Starttiderna för A- och B-finaler publiceras på tävlingcentralens resultattavlan samt på tävlingens hemsidor strax efter de officiella resultaten från kvaltävlingen är färdiga.

Starttiderna för A- och B-finaler fastställs på basen av kvalresultat, i omvänd ordning.

Tävlande som inte klarade sig till finalen skall delas i grupperna (max.60 tävlande per grupp). Det skall dra lott  för tävlande som inte har deltagit till kvaltävlingen, och de ska placeras till den sista gruppen i början av B-finalen, förutom klasserna H/D21. Tävlande i H/D21 får inte tävla i B-finalen, om man inte har deltagit i kvaltävlingen. Antalet klasserna beror på antalet tävlande i kvaltävlingen.  

Start intervall i kvaltävlingen är 2 minuter, A-final 3 min och alla B-finaler 1-2 min.

Första starttiderna

Kvaltävlingens första start: Lördag, 25.8. kl. 10:00.
R1 A-finals första start: Söndag 26.8. kl. 11:30 och B-final kl. 09:00.
R2 A-final första start: Söndag. 26.8. kl. 10:00 och B-final kl. 09:00.


Startfunktioner

Pre-start anger endast avgångstid, inte namnen.

12

Mål, samling av kartorna

Målstämpling vid mållinjen. Alla klasserna använder samma mål. Snitslingen från sista kontrollen till mål.

I kvaltävling och R1 A-final kan tävlande behålla sina kartor efter målgång. Kartorna i R2, A- och B-finaler skall samlas efter målgång (tills kl.12.30). Tävlande skall placera sin egen karta i lådan enligt klasserna efter målgång. Returnering av kartorna sker efter kl. 12.30. Det kommer ett meddelande när kartorna kan hämtas i närheten av målet.  

Toaletter, omklädning och tvättplats

Det finns bajamajor i tävlingscentralen och i startområdet.

Det finns inga separat utrymmen för omklädning.

Tvättplats med varmt vatten finns vid tävlingscentralen i terrängförhållanden (vägvisning från infostolpen). Vatten är inte drickbar.

Tävlingnummer

Tävlande i alla klasser använder nummerlappar. Separata nummerlappar skall används i kvaltävlingen och A-finalen.  Nummerlapparna finns i pärmar vid starttröskeln. Kvaltävlingens nummerlappar skall används i B-finalen.
 
Tävlaren ansvarar själv för att hämta sitt eget tävlingsnummer. Nummerlappen skall fästas på bröstet. Egna säkerhetsnålar för fastsättning. Numret får inte vikas.

Nummerlappar skall tas bort från starttröskeln efter starttröskeln har stängts.

Emit

Emit-lånebrickor kan avhämtas från infon (10€/bricka) och de bör returneras till infon efter tävlingen. För icke returnerad Emit-lånebricka debiteras 90€.

Ändringar av Emit-nummer göras på förhand per e-post till adressen    På tävlingsdagen bör ändringar göras till infon i tävlingscentral (3€/ändring).

Kontrollera ditt Emit-nummer i startlistan.

Förbjudna områden

Förbjudna områden har utmärkts på kartan och terrängen. Områdena övervakas.

Orienteeringsskor

Det är förbjudet att använda spikskor.

Vätske- och första hjälp kontroller

I lördagens kvaltävling finns inga vätskekontroller i terrängen. Det finns vätskekontroller in A-finalen vätskekontroller I terrängen. Som dryck finns det vatten och FAST-sportdryck.

Det finns första hjälp control I terräng I kvaltävlingen samt I finaler. Kontrollen  har utmärkts på kartan.

GPS-upföljning

Tävlande i A-finalen i klasserna H21 och D21 förses med obligatoriskt GPS-uppföljningsinstrument från arrangörernas sida. GPS-västarna och –instrumenten utdelas vid pre-starten (10 min). Den tilldelade GPS-apparaten måste bäras under hela tävlingen.

Målet stängs

Målet stängs i kvaltävlingen kl. 15:00.
Målet stängs i B- ja A-final kl. 16:30.


Tävlande som avbryter

Avbrutna tävlande måste anmäla sig vid målet.


Klagomuren

Klagomuren finns i närheten av målet.

Priser

I FM-klasserna utdelas FM-medalj och ett hederspris för de tre bästa. I R1 utdelas  en FM-plakett för de som kommer på plats 4-10 och R2 dem som kommer på plats 4-6 (gäller klasserna ända till H/D70).

I H/D75,80 ja 85 klasserna utdelas medaljer och hederspris.

Prisutdelningen påbörjas klassvis när resultaten är klara och tidtabellen meddelas via speaker.

I WRE-tävling utdelas separat priser för de tre bästa. Prisutdelning meddelas via speaker.

I B-finaler utdelas pris ändast för segrarna. Priset kan hämtas vid prisutdelningplats när resultaten är klara.

Parkering

Parkering av person- och husbilar finns på en åker i närheten av tävlingscentral. Gångavståndet från P-platsen till tävlingscentral är ca. 500 m.

Parkeringsavgiften är 5€/bil/dag. Parkeringsavgiften betalas på kontant i info i tävlingscentralen. Vänligen reservera jämnt pengar. Håll parkeringsbiljetten synlig på insidan av vindrutan när du lämnar parkeringsområdet.
Parkeringsavgiften är 10€/dag vid köp på parkeringsområde.

Övernattning i tävlingscentral är inte tillåtet.

Ankomst med husvagnar och bussar bör anmälas på förhand per e-post:

Info

Det finns info i tävlingscentralen.

Säkerhet

Räddningsplanen finns till påseende på tävlingarnas hemsidor och på anslagstavlan.
Första hjälp

Första hjälp finns vid tävlingscentralen samt i terrängen på platser som utmärkts på kartan, där första hjält gruppen opereras.  

Barnpassning

Barnpassningen i tävlingcentralen på Lördag och Söndag mellan 07:30-16:30.
Anmälan till barnpassningen på förhand senast 20.8.2018 till: .
Barnpassningen kostar 10 €/dag, mellanmål och saft ingår i priset (informera ifall allergi). Betalas kontant (vänligen reservera ett jämt belopp). Åldersgräns: 2 år.   

Föreningstält

Uppställning av föreningstälten är tillåtet endast på det utmärkta området i tävlingcentralen.

Restaurang

Det finns en restaurang i tävlingscentral, som serverar e.g. kaffe och lunch.
Bredbandförhållanden är osäkra, vänligen reservera också kontant för betalning.

Förbjudna aktiviteter

Att göra upp öppen eld samt användning av campingkök, gasbrännare, grillar, tältkaminer är förbjudet på tävlingscentralen och parkeringsplatser. Tobaksrökning är också förbjuden.

Inkvartering på tävlingscentralen och parkeringsplatser är förbjudet.

Reklam, försäljning och liknande är förbjudet på tävlingscentralen och parkeringsplatsen utan arrangörernas lov.

Hittegods

Borttappade föremål kan frågas efter per e-post: .

Tävlingsledning och övervakning

Tävlingsledare:         Heikki Tonteri,
Biträdande tävlingsledare:    Juhani Sihvonen, 045 7731 9462
Media:     Heli Kauppinen, 044 566 457,
Teknisk övervakare (FOF och IOF): Tapani Koskela
Bankontrollant:         Mika Sihvonen, Juvan Urheilijat
Banläggare:            Mika Ahola och Jouni Nykänen
Parkering:            Hannu Seppänen,
Info:             Tuula Hyytiäinen ja Milka Viita
Start:             Tuomo Männistö ja Veli Kovanen
Mål:            Jukka Kurttila
Resultatservice:         Aki Tenhunen och Timo Harju
Restaurang:         Niina Liukkonen
Serviceledare:        Juha Pasonen
Barnpassning:        Iina Malinen,
Första hjälp:     SPR Mikkeli, Toni Onnelainen, doktor Teemu Pajunen
Speaker:             Mikko Reitti

Tävlingsjury

Ordförande:         Reijo Mattinen, Joutsenon Kullervo
Medlem:             Pekka Valkonen, Kangasniemen Kalske
Medlem:             Jaana Pietilä-Annala, Kangasala SK

 

 

 

Mikkeli logo 350x193

 

VisitMikkeli

 


LÖFSBERGS

 

Kotileipomo Siiskonen      

 

 Värska

 

 

Search