• INOV
  • Suunnistusseura
  • Kultainen kompassi

Kilpailuohje

 

INOV-8-liigan 2. osakilpailu

Kultainen kompassi -cupin finaali

kansallinen suunnistuskilpailu

 

Kilpailusäännöt:

 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. Suunnistuspiikkareiden käyttö on kielletty, nastarit on sallittu.

 

Kilpailun järjestää Navi ry.

 

Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailun internetsivuilla perjantaina 14.8.2020 klo 16.00 ja ne ovat nähtävillä tulostaululla.

 

Kilpailun vastuuhenkilöt:

 

Kilpailunjohtaja

Niina Liukkonen

040 704 4470 ,

Talous

Johanna Suutari

 

Info

Milka Viita

050 404 9534,

Tiedotus

Heli Kauppinen

0445 664579,

Huolto

Juha Pasonen

 

Ratamestari

Juhani Sihvonen

045 77319462,

Ratamestariryhmä

Jussi Partti

Vaihto/maali

Jukka Kurttila

 

Lähtö

Veli Kovanen

 

Tulospalvelu

Aki Tenhunen

Turvallisuuspäällikkö

Hannu Seppänen

Kilpailukeskus

Marko Manninen

Sähköt

Kari Mihailov

Markkinointi

Mika Ahola, Matti Malinen

,

Ohjelma

Anitta Sihvonen

Kutsuvieraat

Jorma Pöntinen

Tiedotus

Heli Kauppinen

0440 220894,

TA

Timo Saarinen

040 519 8699,

Ratavalvoja

Jouni Nykänen


Tapahtumapaikat, osoitteet, opastus ja pysäköinti:

 

Kilpailukeskuksena toimii Mikkelin Ravirata. Opastus kilpailukeskukseen Kuopion, Lahden ja Lappeenrannan suunnasta tulevat ohjataan VT5 Pitkäjärven liittymästä Raviradan P-alueille. Jyväskylän suunta ohjataan Raviradan P-alueille VT 13:lta Tuskun liittymästä. Ajoaika valtateiden opastuksista pysäköintiin on noin 5-10 min. Opasteet ovat paikoillaan perjantaina 14.8.2020 klo 16.00. Pysäköinti on maksuton. Saapuminen kilpailukeskukseen on sallittu vain pysäköinnistä tai alueen katuverkostoa käyttämällä. Kulku kilpailualueen läpi on ehdottomasti kielletty.

VT 5 Pitkäjärven liittymän jälkeen ajetaan rakenteilla olevan uuden kiertoliittymän läpi. Tämän työmaan kohdalla on noudatettava ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA, sillä siinä on tapahtunut useita liikennevahinkoja!

 

 

Kilpailutoimisto / INFO:

 

H/D14-sarjan numero saa Infosta. Muissa sarjoissa ei numeroita käytössä.

 

Sunnuntaina 16.8. info toimii kilpailukeskuksessa klo 8.00-14.30.

 

 

Kartta:

 

Suunnistuskartta 8/2020 (tulostettu), mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m, koko A4. Kartoittaja on Arvo Paulin (2009), kartan ajantasaistus ja viimeistely

 

Jorma Kemppi ja Jouni Nykänen. Kartat ovat muovisuojuksessa. Alueen vanha kartta löytyy kilpailun verkkosivuilta. Kilpailukartta on nähtävillä lähdössä. Karttoja ei kerätä kisan jälkeen pois, muistakaa reilu peli.

 

 

Maasto:

 

Maaston eteläosa on nopeaa kuusi- ja mäntyvaltaista kangasmaastoa, jossa kulkukelpoisuus on hyvä ja korkeuseroja on etenkin harjualueella. Näkyväisyys on pääsääntöisesti hyvä. Pohjoisosa on peitteisempää ns. talousmetsää. Alueella on ulkoilureittien lisäksi paljon polkuja ja uria. Lisäksi maastossa on paljon ns. heikkoja uria, joita ei ole piirretty karttaan.

 

 

Lähtö ja K-piste, viitoitukset:

 

Lähtö on raviradan parkkipaikkojen koillispuolella. K-pisteelle on viitoitus. Viitoitus lähtöpaikalle on merkitty punaisella nauhalla.

 

 

Rastit:

 

Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Maastossa on rasteja paikoitellen lähekkäin. Muista tarkistaa koodi! Mallirasti on kilpailukeskuksessa. Mallirastilla on myös nolla-leimasin, jolla on mahdollisuus testata Emit-kortin toimivuus.

 

 

H14- ja D14-sarjassa ensimmäisillä rasteilla voi olla ruuhkaa, joten kilpailijoiden kannattaa käyttää rastien kaikkia leimasimia. Perhoshajonnoissa vaaditaan tarkkuutta, jotta rastit kierretään numerojärjestyksessä.

 

 

Rastin 67 erikoiskohde on lautakasa (kuva).

 


 

Rastimääritteet ja koodit:

 

Kuvalliset rastimääritteet on painettu karttaan. Irrallisia rastimääritteitä ei jaeta. Näytöllistä Emit-korttia käyttävien tulee ottaa huomioon, että leimasimen Emit-koodi ei välttämättä vastaa rastin koodia. Tarkista aina rastikoodi rastilla leimatessasi.

 

 

Radat:

H14- ja D14-sarjoissa on perhoshajonta. Kilpailukartat jaetaan numeroiden mukaisesti lähdössä.

Kansallisessa kilpailussa on joillakin radoilla perhoslenkit.

 

Sarja

Pituus (km)

Rasteja

H14

4,4 (perhoshajonta)

14

D14

3,4 (perhoshajonta)

12

 

 

Sarja

Pituus (km)

Rasteja

H16

5,1

13

H18

5,8

15

H20

6,5

16

D16

4,5

11

D18

5,0

11

D20

5,3

13

 

 

 

 

Sarja

Pituus (km)

Rasteja

H10

1,7

5

H12

2,7

8

H21

6,4

16

H35

6,4

16

H40

6,0

14

H45

5,3

13

H50

5,1

12

H55

5,0

13

H60

4,4 (perhoslenkki)

15

H65

4,4 (perhoslenkki)

15

H70

3,4 (perhoslenkki)

12

H75

3,4 (perhoslenkki)

11

D10

1,6

5

D12

2,5

7

D21

6,0

14

D35

5,3

13

D40

5,1

12

D45

5,0

13

D50

4,4 (perhoslenkki)

15

D55

4,4 (perhoslenkki)

15

D60

3,4 (perhoslenkki)

12

D65

3,4 (perhoslenkki)

11

D70

2,7

8

D75

2,5

7

 

Kielletyt alueet:

 

Karttaan on merkitty kiellettyjä alueita (kuva). Lisäksi maastoon on merkitty kielletyn alueen nauhoilla pieniä alueita turvallisuuden vuoksi. Nämä pienet alueet eivät ole kartoissa. Tonttialueet ovat suunnistuksen lajisääntöjen mukaisesti kiellettyjä alueita.

 


 

Rintanumerot:

 

H14- ja D14-sarjoissa käytetään rintanumeroita. Numero on kiinnitettävä selvästi paidan rintamukseen. Omat hakaneulat. Muissa sarjoissa ei ole numeroa.

 

 

Emit-kortit:

 

Kilpailussa käytetään elektronista Emit-leimausjärjestelmää. Tarkistuslipukkeet jaetaan lähtöpaikalla. Kirjoita tarkistuslipukkeeseen numero/lisenssi ja Emit-kortin numero.

 

 

Lähtöluettelo:

 

Lähtöluettelo on nähtävillä kilpailun www-sivuilla perjantaina 14.8. klo 16 ja tulostaululla.

 

 

Lähtö:

 

Kultaisen kompassin finaalin lähtö tapahtuu sunnuntaina 16.8. klo 10.00 (D14) ja klo 10.15 (H14) yhteislähtönä.

 

INOV-8-liigan lähdöt klo 10.20 alkaen.

 

Muut sarjat nuorten lähtöjen jälkeen noin klo 11.00 alkaen etukäteen varattujen lähtöaikojen perusteella.

 

Kultaisen kompassin yhteislähdöissä Emit-kortit nollataan lähtöalueelle mennessä. Lähtöalueelle on kaksi sisäänmenoporttia, joilla kummallakin on toimitsija nollausleimasimen kanssa. Suunnistajien tulee olla lähtöalueella viimeistään 5 minuuttia ennen lähtöä ja järjestäytyvät numeroaan vastaavalle paikalle järjestäjän opasteiden mukaan. Kartat jaetaan käteen kartta suljettuna n. 1 minuutti ennen lähtöä. Kilpailija tarkastaa, että saa lähtönumeroaan vastaavan kartan. KARTAN SAA AVATA VASTA LÄHTÖKOMENNON JÄLKEEN. Joukkue hylätään, mikäli kartta avataan ennen lähtökomentoa.

 

INOV-8-liigan ja muiden sarjojen suunnistajat kutsutaan lähtökarsinaan neljä minuuttia ennen lähtöaikaansa.

 

Toiminta lähtöpaikalla:

·       4 min kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan

·       3 min emitkortin nollaus

·       2 min tyhjä kilpailukartta näkyvillä

·       1 min kilpailijat siirtyvät karttojen viereen oman sarjan kohdalle. Sarjat H/D10 ja H/D12 saavat ottaa kartan ja tutkia sitä

 

 

Maali:

 

Maaliviivan jälkeen sijaitsevassa maalipisteessä suoritetaan leimaus, josta otetaan maaliintuloaika.

Maaliintulon jälkeen kilpailija jatkaa leimantarkastukseen. Maali suljetaan klo 14.00.

 

 

Itkumuuri:

 

Mikäli leimojen tarkistuksessa todetaan olevan epäselvyyksiä, toimitsija tekee hylkäysesityksen, joka selvitetään välittömästi itkumuurilla. Jos suoritus todetaan virheelliseksi puuttuvan tai virheellisen rastileiman tai väärän leimausjärjestyksen takia, pyydetään joukkueen huoltaja tarvittaessa paikalle. Hylkäys vahvistetaan vasta tämän jälkeen.

 

Keskeyttämiset ja hylkäykset:

 

Keskeyttäneiden kilpailijoiden tulee saapua normaalisti maaliin. Keskeyttänyt kilpailija ilmoittaa keskeyttäneensä leimantarkistusteltassa. Mikäli kilpailija tulee (pakottavasta syystä) keskeyttäneenä/loukkaantuneena maalin ohi, hänen tulee ilmoittautua leimantarkistusteltassa ja luovuttaa karttansa toimitsijoille.

 

 

Pukeutuminen, pesu ja WC:t:

 

Pukeutuminen ja pesu ovat kilpailukeskuksen läheisyydessä sisätiloissa jäähallissa ja katsomoiden yhteydessä. Opastus lähtee opaspaalulta. Kilpailukeskuksessa on useita WC-tiloja ja lisäksi pesutilojen yhteydessä on WC-tilat. Sisätiloissa nastareilla liikkuminen on ehdottomasti kielletty.

 

Ensiapu:

 

Ensiapupisteen sijainti on merkitty kilpailukeskuskarttaan sekä opastettu kyltein kilpailukeskuksessa. Ensiapupiste sijaitsee raviradan vanhassa katsomossa. Hätätilanteissa yhteys suoraan hätäkeskukseen 112.

 

 

Palkintojenjako:

 

Kultaisen kompassin (H/D14) sarjoissa jaetaan palkinnot 6 parhaalle. INOV-8-liigan sarjat (H/D16, H/D18 ja H/D20) palkitaan kolme parasta sarjoittain. Kansallisen kilpailun sarjoissa H/D10, H/D12 ja H/D21 palkitaan kolme parasta sarjoittain, muissa sarjoissa vain voittaja palkitaan.

 

Kultaisen kompassin ja INOV-8-liigan palkinnot jaetaan sarjojen selvittyä kuulutusten mukaisessa aikataulussa. Muiden sarjojen palkinnot on haettavissa infosta tulosten valmistuttua kuulutusten ohjeistamana.

 

Kaupat:

 

Kilpailukeskuksessa on urheilutarvikemyymälöitä ja esittelypisteitä.

 

 

Ravintola ja kahvila:

 

Kilpailukeskuksessa on tarjolla keittolounas sekä kahvilapalvelut (takeaway). Lisäksi lettu- ja makkara / hotdog- piste.

 

 

Vesipiste:

Koronariskin vuoksi ei keskitettyä vesipistettä, omat juomapullot ja vedet mukaan.

 

 

 

Turvallisuus:

 

Avotulen teko sekä kaasu- ja trangia -keittimien käyttö ja tupakointi kilpailukeskuksessa on ehdottomasti kielletty.

 

 

Harjoituskartat

 

Harjoituskarttoja voi ostaa nettisivuilla olevan ohjeen mukaisesti. Harjoitusmaasto sijaitsee 5 km päässä kisakeskuksesta. Harjoitusradoilla rastit on merkitty valko-oransseilla rastilipuilla.

 

 

Löytötavarat:

 

Löytötavaroita voi tiedustella Infosta.

 

 

Siisteys ja jätteet:

 

Kaikki jätteet laitetaan keräysastioihin, noudata lajitteluohjeita! Myös maastosta on tuotava kaikki jätteet (myös energiageelipussit) pois.

 

 

Kilpailuohjeita täydennetään ja tarkennetaan tarvittaessa. Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailukeskuksen ilmoitustaululla ja nettisivuilla.

 

 

Kilpailuohjeiden lisäksi noudatetaan suunnistusliiton antamia ohjeita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

 

 

Hyvää kilpailuonnea!

 

 

 10.8. Päivitetty Vesipiste, Rastit, Matkat ja Lähtö -kappaleita
 11.8. Päivitetty Opastus-kappaletta työmaan osalta

Search